ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ สี่แยกฝั่งขวาบ้านเกาะเค็ด ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
23/11/2561 09:00
23/11/2561 13:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps