ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ
- บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ 1,หมู่ 6
- โรงงานน้ำปลาทิพย์ระยอง, โรงงานโออิชิ ฟู้ด
- หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
- หมู่บ้านศุภาลัยรอยัลริเวอร์ ( บริเวณพื้นที่ฝั่งโรงงานโออิชิ ฟู้ด )
- หมู่บ้านริเวอร์วิว
- บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาท่าพระ (โกดังเก็บสินค้า)
17/08/2562 09:00
17/08/2562 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-244101
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ