ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านท่ามะไฟ ม.7 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร (ข้างวัดท่ามะไฟ)
19 พ.ย. 63 เลยวัดท่ามะไฟไปทางป่ามะคาบ
20 พ.ย. 63 เลยวัดท่ามะไฟไปทางป่ามะคาบ
21 พ.ย. 63 ก่อนถึงวัดท่ามะไฟ
22 พ.ย. 63 เลยวัดท่ามะไฟไปทางป่ามะคาบ
ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
19/11/2563 09:00
22/11/2563 17:00
กฟจ.พิจิตร
056611890
ภูธร ท้าวหลวง
ลำดับดาวน์โหลด