ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนสวรรค์(ฝั่งวัดวีระวงศาวาสถึงหน้าโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์),โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์,บริษัททวีทรัพย์สมเด็จ,ธนาคารกสิกรไทยสาขาสมเด็จ,ร้านพัฒนาวัสดุ,ร้านคุณเซี่ยวฮ้อวัสดุ,ลานมันลิ้มไทยเฮง,บริษัททวีสินธุ์คอนกรีต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จจะเข้าดำเนินการย้ายเเนวระบบจำหน่ายแรงสูง เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างทางจราจร
05/07/2561 08:00
05/07/2561 10:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด