ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าบึงกาฬ
ปรับปรุงสาย Incoming
15/11/2562 08:00
15/11/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0807402094
วีระพงษ์ พันธุ์กุล
ลำดับดาวน์โหลด