ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ศรีรัตน์ ตั้งแต่ ซ.ราษฎร์บำรุง ถึง ท้าย ซ.ปูติลา ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จาก50PIC เป็น 50SAC
21/07/2565 09:00
21/07/2565 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ