ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สำนักงานการไฟฟ้าฮอด ถึง สุดปลายสายบ้านนาคอเรือ
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาแซมไลน์ และปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าฮอด ถึง สุดปลายสายบ้านนาคอเรือ
26/03/2565 08:00
26/03/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด