ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.เขามะตูม
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ บ้านถนนสุด, บ้านเขามะตูม
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
25/09/2562 08:00
25/09/2562 16:00
กฟย.แม่เปิน
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด