ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดเวฬุวัน
บริเวณวัดเวฬุวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
13/09/2563 10:00
13/09/2563 13:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังโดยสังเขบ