ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านพันพิสาข์รีสอร์ท ถึงทางเข้าคลองโปร่งแดง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายแรงสูงใหม่
24/10/2562 08:00
24/10/2562 16:00
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด