ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาพร้อมพาดสายเพิ่มวงจร บริเวณไลน์ริมคลองตั้งแต่ปากซอยรังสิต-นครนายก 34 ถึงโครงการลุมพินีคอนโด เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มมากขึ้น บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ ซอยรังสิต-นครนายก 34, 32 , 30 หมู่บ้านสิริวลัย แพตลาน้ำรังสิต โครงการลุมพินีคอนโด
01/11/2562 09:00
01/11/2562 15:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด