ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านวังตามัว ตำบลวังตามัว
PEAนครพนมจะทำการย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้แขวงการทางหลวงขยายถนน ถนนสายนครพนม-สกลนคร เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
28/05/2563 09:00
28/05/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด