ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณดีญ่าวาเลย์ ถึงบริเวณตรงข้ามเอื้ออาทรหนองหาร ถนนเชียงใหม่-พร้าว
กรมทางหลวงตอกเสาเข็ม สะพานบ้านแม่เตาไห
พื้นที่ได้รับผลกระทบ
-บ้านป่าบง
24/04/2565 08:30
24/04/2565 16:30
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด