ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หนองคร้า ซอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
มีแผนดำเนินงานพาดสายไฟเพิ่มและสับเปลี่ยนหม้อแปลง จากขนาด 30 เควีเอ เป็น 100 เควีเอ
23/08/2562 09:00
23/08/2562 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
0985641744
วชิรพงศ์ โพธิ์ธนรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด
1ผัง
2หนังสือประกาศ