ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแพะดินแดง ถึง สุดปลายสายบ้านห้วยหินดำ
เพื่อเพื่อปฏิบัติงานปักเสาเเซมไลน์บริเวณหน้าวัดดอยอูปแก้ว บ้านแพะดินแดง
27/05/2565 09:00
27/05/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด