ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไชยวาน
งานปักเสา 12.20 พาดสาย SAC 185 ระยะทาง 7 กม.
26/02/2562 09:00
26/02/2562 17:00
กฟอ.หนองหาน
042-261178,042-261215 080-6114925
คมกฤษณ์ โทรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ทำการดับไฟทำงาน