ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าพืชสวนโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เพื่อเข้าทำการรื้อถอนย้ายเสาแรงต่ำ,แรงสูง 12.20 ม. จำนวน 1 ต้น และปรับปรุงระบบจำหน่าย งานย้ายเสาฯหน้าพืชสวนโลก ตรงร้านปั่นๆ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
16/08/2562 09:00
16/08/2562 15:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
053-3441093
เทอดพงษ์ มั่งมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ