ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟฝั่งตรงข้ามกองบิน 7
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ หน้าท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ถึงบริเวณหน้ากองบิน7 (ฝั่งตรงข้ามสนามบิน) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
22/07/2564 08:00
22/07/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง