ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณโค้งวัดท่าผา ถึง ร้านกาแฟไร่คุณหญิง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณโค้งวัดท่าผา ถึง ร้านกาแฟไร่คุณหญิง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
22/10/2562 09:00
22/10/2562 15:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด