ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่ากาน ซอย 1 ถึง ฟาร์มผึ้งเวียงท่ากาน
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงฯ ตั้งแต่ บ้านท่ากาน ซอย 1 ถึง ฟาร์มผึ้งเวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
24/11/2564 08:30
24/11/2564 17:30
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธนัชญ์ชุตม์ พรหมมี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ