ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกสำราญทางเข้าโรงโม่หินศิลาทอง ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ติดตั้งโหลดเบรคสวิช SF6 จำนวน 1 ชุด
รื้อถอนสวิชใบมีด จำนวน 3 ชุด
28/05/2564 08:30
28/05/2564 16:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ