ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองขาม หมู่ที่2 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง สับเปลี่ยนอุปกรณ์ด้านแรงสูง
22/04/2564 10:00
22/04/2564 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด