ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยคูเมือง ถึง หน้าสมาคมยูนนาน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณปากซอยคูเมือง
24/12/2564 09:00
24/12/2564 12:00
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ปิยณัฐ นันทชัยวงค์
ลำดับดาวน์โหลด