ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนวัดเจ้าปลุก ชุมชนเจ้แมวก๋วยเตี๋ยวเป็ด ชุมชนวัดโบสถ์ ตลาดโรงช้าง ชุมชนวัดเวฬุวัน ชุมชนวัดโพธิ์ และประชาชนริมถนนสาย 3196 ช่วงสี่แยกเจ้าปลุก-หน้า สภ.โรงช้าง ทั้งสองฝั่ง
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22,000 โวลท์บริเวณถนนสาย 3196 สี่แยกเจ้าปลุก-หน้า สภ.โรงช้าง
21/07/2564 08:30
21/07/2564 17:00
กฟอ.มหาราช
081-4345689
กิติศักดิ์ พึ่งไพฑูรย์
ลำดับดาวน์โหลด