ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 01
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
ขอบเขตไฟฟ้าดับ เขตเทศบาลบางส่วน ถ.วิศิษฐ์ศรี รร.เขมราฐ บ้านใต้ บ้านหนองวิไล จันทร์แรมรีสอร์ท แลโขง ตร.น้ำ บ้านนาเมือง
03/11/2563 13:00
03/11/2563 16:00
กฟอ.เขมราฐ
0896857178
วันณรงค์ ประเสริฐศรี
ลำดับดาวน์โหลด