ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพุทธสาคร ม. 6 ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
16/02/2563 08:00
16/02/2563 17:00
กฟฟ.อ้อมน้อย
02-4206656
ไฉน พรหมสรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด