ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงข้างคอนโดเดอะฮัก ถนนบางแสนสาย3
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงข้างคอนโดเดอะฮัก ถนนบางแสนสาย3
03/03/2564 13:30
03/03/2564 15:30
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด