ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยมาบยายเลีย 18/3
งานเพิ่มขนาดหม้อแปลงจาก 30 KVA เป็น100 KVA
02/08/2562 09:00
02/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด