ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าร้านคาร์แคร์ก่อนถึงสนามชลบุรีเอฟซี ถนนนารถมนตเสวี30
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงหน้าร้านคาร์แคร์ก่อนถึงสนามชลบุรีเอฟซี ถนนนารถมนตเสวี30
12/01/2562 09:30
12/01/2562 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด