ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนนสุขุมวิท
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขลุง จะทำปรับปรุงและเสริมสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง
ริมถนนสายสุขุมวิท(ฝั่งทางเข้าจันทบุรี) ม.2 ต.วันยาว ม.6 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
15/10/2562 08:00
15/10/2562 17:00
กฟอ.ขลุง
0879403294
วัชระ เจริญวรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด