ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่สูนหลวง ต.แม่สูน อ.ฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านโป่งนก หมู่ 7 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าตั้งแต่ บริเวณ อบต.แม่สูน ถึงบริเวณ บริษัทสหปราจีนบุรีอุตสาหกรรมอาหารจำกัด (ตามแผนผังแนบ) ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
21/05/2564 13:00
21/05/2564 14:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
กฤตพัส ธรรมชัย