ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณซอยเกษตรสินทั้งหมด
1.ติดตั้ง TR-202
2.ติดตั้ง COVER
3.ติดตั้งสายหลีดหม้อแปลง
4.งานแก้ไขจุดร้อน
5.งานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
19/02/2561 09:00
19/02/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ