ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกหน้าบริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ถึง หน้าบริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย และแบ่งการจ่ายไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี. ใหม่
30/12/2561 08:00
30/12/2561 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด