ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงซอย15 ถนนมิตรสัมพันธ์ (โซนทิ้งขยะ)
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
31/10/2563 09:00
31/10/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด