ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางหลวง 108 (ซุ้มประตูเมืองทิศใต้-บ้านไม้แงะ)
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณทางหลวงหมายเลข 108 ตั้งแต่สามแยกท่าโป่งแดง ถึง บ้านไม้แงะ
ส่งผลให้ โรงสีข้าวห้าชาย, สวนหมอกคำ, บ้านไม้แงะ ม.8 ห้วยในขอ, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว
11/01/2562 08:30
11/01/2562 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053-695027
ปรมินทร์ ขจรศรี
ลำดับดาวน์โหลด