ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง สะพานโป่ง-เขาไม้แก้ว
ย้ายเสาแรงสูง(ทางหลวง)
10/09/2563 09:00
10/09/2563 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด