ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า โรงแรม กฤษฏาอินน์ - หน้าวัดเลียบ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 kV บริเวณ หน้า โรงแรม กฤษฏาอินน์ - หน้าวัดเลียบ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
20/11/2564 07:30
20/11/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด