ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยคีรีนคร หน้าหมู่บ้านบราวน์เฮ้าส์
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง
22/11/2562 09:30
22/11/2562 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด