ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยนวนครเลคไซด์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายหม้อแปลง พีอีเอ 45-008106 ขนาด 50 เควีเอ
และพีอีเอ 52-000621 ขนาด 50 เควีเอ โดยปลด DF หม้อแปลง ปลด hotline clamp หม้อแปลง เพื่อติดตั้งชุดป้องกันสัตว์ TR-202 พร้อมเปลี่ยนสายลีดหม้อแปลง และตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณซอยนวนครเลคไซด์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง เวลา 16.00 น.
11/10/2562 09:00
11/10/2562 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด