ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านพักรถไฟ,หน้าสมคิดโภชนา, แสงเจริญสเตชั่นเนอรี่,ร้านปลาจุ่ม ,ด้านหลังคุรุสภา ถ.ราชการรถไฟ ต.เมือเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
24/09/2563 09:00
24/09/2563 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 , 045911203-6 ต่อ 14460,14455
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์