ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าวัดท่าเรือ ถึง หน้าสวนปาล์มคุณอัญชลี ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าวัดท่าเรือ ถึง หน้าสวนปาล์มคุณอัญชลี ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ก่อสร้างไลน์เชื่อมโยงชั่วคราว (ท่าเรือ)
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ สวนปาล์มอัญชลี, โครงการเจริญสุข, วัดท่าเรือ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at In front of Ta-Rua temple to in front of Anchalee Palm Farm Moo 3 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Thursday, 02 December 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Anchalee Palm Farm, Charoen Suk Village, Ta-Reu Temple
02/12/2564 09:00
02/12/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร