ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดสถาน ตำบลท่าสาย ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จะดับกระแสไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้แก่ผู้ใช้ไฟ บริเวณตั้งแต่ต้นหม้อแปลงเยื้องกับวัดสถาน ตำบลท่าสาย ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
09/02/2562 09:00
09/02/2562 12:00
กฟจ.เชียงราย
053-711399 , 053-711073
จักรพงศ์ บุญยะวงค์
ลำดับดาวน์โหลด