ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.วังดิน อ.เมือง
งาน ปป.ระบบจำหน่าย บ.เด่นด่าน-บ.วังดิน ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
01/07/2563 09:00
04/07/2563 16:30
กฟจ.อุตรดิตถ์
0959241528
จตุรงค์ คล้ายชม