ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงยาง นาทาม โนนสวรรค์ ต.นากว้าง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
05/08/2565 09:00
05/08/2565 13:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ