ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 2 ซอย 2 ซอย 4
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าลดระยะห่างระหว่างระบบแรงต่ำและแรงสูง
27/05/2564 09:00
27/05/2564 16:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ