ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดรอปเอาท์กลางไลน์บ้านโคกกลาง ถึง BUA4S-12
ดับไฟเพื่อปักเสาและพาดสายแรงสูง ขนาด 185 ต.มม.
1. ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านคำไผ่ , โรงเรียนบ้านคำไผ่ , บ้านคำไผ่ หมู่ 3 , บ้านโคกกลาง , บ้านโคกกลางพัฒนา , บ้านสามแยกศรีชมภู
02/12/2562 07:00
02/12/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด