ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ร้านเช็ดอิน ถึง สี่แยกท่ามะเขือ บริเวณโรงกลีง
พาดสายส่าขนาด 400 ตร.มม. ระยะทาง 0.96 วงจร - กม.
19/02/2564 08:00
19/02/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181 , 055 - 716710
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด