ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านไร่ทอน อ.ท่าแพ จ.สตูล ทั้งหมด
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาแรงสูง 87 ต้น
27/12/2561 08:30
27/12/2561 17:00
กฟจ.สตูล
0872915595
ถนัด พร้อมมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ