ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า รพ.เจ้าพระยาฯ ถึง หน้าวัดเลียบ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายไฟใหม่บริเวณ หน้า รพ.เจ้าพระยาฯ ถึง หน้าวัดเลียบ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 5 วัน ได้แก่ 8,13,26 มกราคม 2564,และวันที่ 7,19 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เเวลา 07.30 น.-16.30 น.
19/02/2564 07:30
19/02/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด