ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่สถานีฯสมุทรสาคร 8 ถึง ตึกร้างตรงข้ามมหาชัยเมืองใหม่และบริเวณปาก ซ.กระเบื้องลีลา แนวถนนพระรามที่ 2 [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อให้แขวงทางหลวงดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนแนวถนนพระรามที่ 2
20/09/2563 08:00
20/09/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด